top of page

Schengen Vizesi Hakkında Bilgiler

Schengen Vizesi, uygun makamlar tarafından ilgili tarafa Schengen Bölgesini ziyaret etme ve Schengen Bölgesi dahilinde seyahat etmeye yönelik olarak düzenlenen belgedir.

Schengen Bölgesi, vatandaşlarının tek bir ülke olarak bu bölge dahilinde serbest dolaşımına izin vermeyi kabul eden 26 ülkeden oluşmaktadır. Schengen anlaşmasıyla bağlı 26 ülke arasından 22 tanesi AB’nin parçası, diğer 4 tanesi ise EFTA’nın (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) parçasıdır.

Schengen Bölgesine Üye Ülkeler

 • Belçika

 • Avusturya

 • Çek Cumhuriyeti

 • Danimarka

 • Estonya

 • Finlandiya

 • Fransa

 • Almanya

 • Yunanistan

 • Macaristan

 • İzlanda

 • İtalya

 • Letonya

 • Litvanya

 • Lüksemburg

 • Malta

 • Hollanda

 • Norveç

 • Polonya

 • Portekiz

 • Slovakya

 • Slovenya

 • İspanya

 • İsveç

 • İsviçre

 • Lihtenştayn

TURİZM AMAÇLI SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu. Son 10 yılda alınmış ve ziyaretin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan pasaport aslı.

Varsa eski pasaportlar ibraz edilmeli. ,Eğer eski pasaportlar kayıpsa ve kişinin daha önceden alınmış Schengen , İngiltere ve Amerika vizesi yoksa emniyetten alınacak protokol sorgulaması belgesi de sunulmalıdır..Bununla birlikte tam tekmil vukuatlı nüfus kayt örneği de beyan edilmelidir. 

Her başvuru sahibinin  kendi adına pasaportu olmalıdır. Ebebeynlerinin pasaportuna kayıtlı başvuru sahipleri başvuru yapamazlar, kendi adlarına pasaport almaları gerekmektedir.
Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri, Amerika ve İngiltere  vize  sayfaların fotokopisi gerekmektedir.


2 biyometrik fotoğraf 


Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası. Yabancı vatandaşlar için eğer ikametleri varsa 99 ile başlayan kimlik numaraları; Türkiye’de oturumları yoksa pasaport numaraları sigorta poliçesinde yer alması gerekmektedir.

Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler 
Öngörülen seyahat süresince düzenlenmiş otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler 
Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:

Kişi öğrenci veya çalışmıyorsa noter onaylı taahhütname sunulmalı ve orjinali gerekmektedir. Taahhütü veren kişinin son üç aylık imzalı kaşeli banka hesap dökümü ve içerisinde belli bir miktar bakiyenin bulunması gerekmektedir.

 son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı) ya da orginal ve güncel banka hesap cüzdanı

 düzenli geliri gösterir belgeler: son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)(imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.)

 Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:

(a)Başvuru sahibi çalışan ise:

 

İşveren mektubu ve izin onayı (imzalı kaşeli )

SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve  güncel SGK "hizmet dökümü"

(B)Başvuru sahibi çiftçi ise;

 

bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

(C)Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:

 

Bağkur dökümü , 

Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı 

Şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası

Güncel Vergi levhası

(D)Başvuru sahibi emekli ise:

 

Emekli maaşını gösterir belge (güncel banka hesap özeti ve emekli cüzdanı,imzalı kaşeli

(e)Başvuru sahibi öğrenci ise:

 

Öğrenci Belgesi (orjinal, veya e devlet şifresi ile sistemden alınmış barkodlu öğrenci belgesi ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname
ve karşılayacak kişinin son 3 aylık ıslak imzalı ve bankadan kaşeli orjinal banka hesapları sunulmalıdır.

(f)Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa ki anne-baba ayrılmış olup vekaleti beraberinde giden ebeveynde bile olsa:

 

Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname eklenmelidir. ( orjinali sunulmalıdır. )Ebeveynler birlikte gidiyorsa çocuk adına doldurulmuş olan başvuru formunda anne ve babanın ıslak imzası zorunludur.)Genel Bilgi

bottom of page